Protectia datelor cu caracter personal

Prin înregistrarea în cont, Utilizatorul înțelege să pună la dispoziția Operatorului magazinului datele sale personale necesare în vederea realizării și finalizării cu succes a procesului de achiziționare a produselor din magazin. Datele personale vor fi utilizate pentru a identifica Utilizatorul, pentru a oferi acces la diferitele produse şi servicii disponibile.

Utilizatorul garanteză că datele personale furnizate sunt adevărate şi exacte şi este de acord să raporteze în timp util orice schimbare, modificare, actualizare a datelor cu caracter personal.

Compania se obligă să respecte confidenţialitatea informaţiilor furnizate de Utilizator şi se obligă să nu divulge, furnizeze, comunice aceste informaţii unor terţe persoane, cu excepţia partenerilor de serviciu ai Companiei, cărora transmiterea datelor este necesară în vederea finalizării procesului de comandă (printre care, serviciului postal, serviciului de curierat).